Auto na splátky online

auto na splátky

Žádost o důchod

Napsal admin • Oct 6th, 2011 • Rubrika: Uncategorized

V článku se dozvíte jak postupovat pokud chcete podat žádost o důchod. V samotném článku se dozvíte všechny důležité informace k tomuto tématu.

Kam podat žádost o důchod ?

Žádost o důchod se podává na správu sociálního zabezpečení. Obracejte se na správu sociální zabezpečení dle vaše trvalého bydliště. Samotná žádost o důchod se může poslat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Žádost nemusí podávat budoucí důchodce (důchodkyně), ale žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. V případě špatného zdravotního stavu může sepsat žádost o důchod rodinný příslušník i bez plné moci.

Jaké doklady budete potřebovat ?

Pokud budete podávat žádost o důchod tak si rovnou nachystejte tyto doklady a dokumenty:

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Žádost o důchod : rozhodnutí

Žádost posuzuje Česká správa sociálního zabezpečení. Nejprve musí mít všechny podklady a poté může rozhodnout. Průměrně se dá říci, že žádost o důchod bude rozhodnuta do 3 měsíců.

Jak se vyplácí důchod ?

Důchod si můžete nechat zasílát na váš bankovní účet, nebo vám peníze může vždy donést listonoška.Štítky: , , , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku